KONTAKT

Rosyjska agencja inwestycyjna "Zainwestuj w Rosji" pomaga inwestorom zagranicznym wposzukiwaniu i wdrażaniu projektów inwestycyjnych w Rosji. Agencja zajmuje się lobbingieminteresów inwestorów zagranicznych na wszystkich szczeblach władzy, wspiera równieżwspólne przedsięwzięcia z inwestorami zagranicznymi, pomagając im w nabywaniu gruntów inieruchomości.

Kontakt

Rosyjska agencja inwestycyjna "Zainwestuj w Rosji"

68/70 – 2 Butyrsky val

127055 Moskwa Rosja

Tel.: +7 495 9708565

Listy: info@investment-in-russia.com