Liên hệ

Cơ quan đầu tư của Nga "Đầu tư vào Nga" (RIA) hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài trong việc tìm kiếm và thực hiện các dự án đầu tư ở Nga. RIA đang vận động cho quyền lợi của các nhà đầu tư nước ngoài trên tất cả các cấp chính quyền, liên doanh với các nhà đầu tư nước ngoài, giúp các nhà đầu tư nước ngoài để có được tài sản đất đai và tài sản.

Liên hệ

Cơ quan đầu tư của Nga "Đầu tư vào Nga"

127055 Nước Nga Mat-Xcơ-Va

68/70 – 2 Butyrsky val

Tel. +7 495 9708565

E-mail: info@investment-in-russia.com